fundacio@fundaciomossos.cat

TREBALLEM PER UNA SOCIETAT MILLOR

NOTÍCIES

CONVENIS

LA FUNDACIÓ

La Policia de la Generalitat –Mossos d’Esquadra (PG-ME) es defineix com a cos policial responsable, sensible i compromès amb la realitat i amb l’entorn. Molts dels reptes que es plantegen a la policia del segle XXI van més enllà de les seves atribucions estrictament professionals.

La naturalesa organitzativa de la PG-ME presenta limitacions a l’hora de donar resposta a determinades necessitats actuals a les persones que formen part de l’organització i amb la societat en general.

Reptes de caire assistencial, d’assessorament i informació entre d’altres. En definitiva, accions que humanitzen l’organització policial.

La Fundació Mossos d’Esquadra vol treballar per una societat millor i ser una referència en la construcció d’un futur més segur per a les persones.

FOMENTAR EL SENTIMENT DE PERTINENÇA I PRESTIGI SOCIAL DEL COS

PROTECCIÓ SOCIAL DE LES PERSONES MEMBRES DEL COS I FAMILIARS DIRECTES

MANTENIMENT I DIVULGACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DEL COS

COL·LABORA

Segueix-nos a Instagram