fundacio@fundaciomossos.cat

LA FUNDACIÓ MOSSOS D'ESQUADRA

LA FUNDACIÓ

Visió

Volem ser un referent en la construcció d’un futur més segur per a les persones, fomentant la implicació de l’organització en aquells projectes que persegueixen una millora de les condicions de vida de les persones que la conformen, així com altres col·lectius, associacions i entitats que en formen part de la nostra societat. Totes aquestes necessitats que es plantegen, ens suposen nous reptes i noves il·lusions.

Missió

Contribuir al benestar dels membres de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra tot oferint serveis de suport en els moments vitals de més dificultat, mitjançant la promoció d’activitats i de serveis relacionats amb la cultura de la seguretat i la prevenció.

D’una banda, donar suport i impulsar la tradicional acció solidària del cos de Mossos d’Esquadra mitjançant la qual participem en esdeveniments o iniciatives que asseguren a les persones un futur més segur i acollidor.

D’altra banda, volem ser una entitat eficaç i eficient en la gestió dels nostres projectes i oferir el màxim d’informació a la ciutadania, tenint en compte els elements col·laterals que assegurin la sostenibilitat dels nostres projectes.

Valors

La Fundació té uns valors propis, però alineats i coherents amb els del cos de Mossos d’Esquadra, els quals es troben recollits al Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya (Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer).

Voluntat de servei, transparència, proximitat, professionalitat, exemplaritat, seny, temprança, responsabilitat, coratge, coneixement, respecte als drets i llibertats, seguretat, imparcialitat, respecte, integritat, igualtat, diversitat, sentiment de pertinença, cooperació, sensibilitat social i mediambiental.

Àmbit territorial

L’activitat de la Fundació es circumscriu a l’àmbit territorial d’actuació del cos de Mossos d’Esquadra: Catalunya. A nivell nacional i internacional també es podrà col·laborar en accions solidàries en resposta a situacions d’emergència o en d’altres àmbits que es consideri, sempre alienats amb les finalitats de la Fundació.

Persones destinatàries

• Persones membres de la PG-ME i els seus familiars

• Ciutadania en general

• Col·lectius socials més vulnerables

Finalitats

1. Foment i difusió de la cultura de la seguretat i la prevenció.

2. Promoure el coneixement i reconeixement del cos de Mossos d’Esquadra tant en l’àmbit nacional com internacional.

3. Promoure els valors propis del cos entre els seus membres i cap a la societat, com ara voluntat de servei, transparència, proximitat, exemplaritat, seny, temprança, responsabilitat, coratge, imparcialitat, integritat en el marc del respecte als drets i llibertats de totes les persones, igualtat, diversitat, sensibilitat social i mediambiental i cooperació entre tots els cossos i forces de seguretat.

4. Coadjuvar a la protecció social dels membres del cos de Mossos d’Esquadra i els seus familiars directes, fins i tot quan hagin estat declarats en situació d’incapacitat o jubilació.

5. Fomentar el sentiment de pertinença i prestigi social del cos de Mossos d’Esquadra.

6. El manteniment i divulgació de la memòria històrica del cos de Mossos d’Esquadra.

Patronat

President: Director general de la Policia, Sr. Pere Ferrer i Sastre.

Vicepresident: Cap de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, Comissari Eduard Sallent Peña.

Vocal: President de l’Associació d’Amics de la Policia de la Generalitat, Sr. Josep Codina Freixa.

Vocal: Representant del cos de Mossos d’Esquadra, Intendenta Rosa Bosch Campreciós.

Vocal: Representant de la Direcció General de la Policia, Sra. Esperanza Cartiel.

Vocal: Membres de l’Associació d’Amics de la Policia de la Generalitat, Sr. Marc Fornas Riera.

Vocal: Membres de l’Associació d’Amics de la Policia de la Generalitat, Sra. Anna Costa Mollfulleda.

Vocal: Persona designada del SAP, Sr. Josep Gàzquez Cuenca.

Vocal: Persona designada del SEIME, Sr. Josep Maria Pacheco Constanzo.

Vocal: Persona designada del SPC, Sr. David Miquel i Serrada.

Vocal: Persona designada del SME, Sr. Roberto Ortiz Lòpez.

Vocal: Persona designada del SEGCAT, Sr. Jordi Garcia Salcedo.

Vocal: persona designada del SICME, Sr. Josep Maria Cavallé Jorquera.

Vocal: Persona designada del USPAC, Sr. Fermin Gallart López.

Vocal: Persona designada d’AFITCME, Sra. Ma Teresa Galin Llimós.

Vocal: Persona designada del CAT, Sr. Carles Macià Nocete.

Vocal: Representant de la Societat Civil, Sra. Elena Massot Puey.

Vocal: Representant de la Societat Civil, Sra. Noemí Ayguasenosa.

Vocal: Representant de la Societat Civil, Sr. Jaume Bosch Mestres.

Vocal: Representant de la Societat Civil, Sr. Miquel Sellarès Perelló.

Secretari: Bufet Bergós.

Comissió executiva

La Comissió Executiva és també òrgan de govern i administració de la Fundació amb funcions permanent i executarà els acords adoptats pel Patronat.

La Comissió Executiva estarà composta per:

  • Presidenta Sra Anna Costa
    Vicepresident Sr. Eduard Sallent
    Vocal Sra. Rosa Bosch
    Vocal Sr. Marc Fornas