fundacio@fundaciomossos.cat

Acord de suport psicològic amb la Fundación Salud y Persona

La Fundació Mossos d´Esquadra ha signat un acord amb la Fundación Salud y Persona per tal de contribuir en la millora de la qualitat de vida dels familiars de les persones membres de la PG-ME i els jubilats i jubilades del cos.

Amb aquest acord, la Fundació Mossos d´Esquadra segueix demostrant el seu compromís amb la protecció social de les persones membres de la PG-ME i els seus familiars, tal i com s´exposa en els seus estatuts fundacionals.

La Fundación Salud y Persona és una entitat que ofereix a empreses i organitzacions, programes per als seus empleats i familiars, es tracta de serveis d’assistència i suport psicoemocional. Aquests serveis ajuden a minimitzar tots aquells efectes que el dia a dia comporta a nivell psicològic i que pot repercutir en la nostra tasca professional.

La Fundación Salud y Persona es compromet a prestar servei d’atenció psicoemocional  telefònica 24 hores, 365 dies. Es tracta d’un servei que es farà de manera anònima, confidencial i sense limitació de trucades per a les persones que es trobin dins els grups següents:

Familiars de les persones que formen part de la PG-ME (Parella, pare, mare, descendents majors de 18 anys i germans o germanes).

Persones jubilades de la PG-ME i les seves famílies.

La Fundación Salud y Persona habilitarà una línia telefònica gratuïta específica amb un 900 per a les persones beneficiaries d’aquest conveni. La Fundación Salud y Persona no tractarà, emmagatzemarà ni cedirà, ni farà cap ús de les dades personals dels usuaris que realitzin la consulta.

Si vols més informació, posa´t en contacte amb nosaltres al correu: fundacio@fundaciomossos.cat

Les consultes més comunes estan relacionades amb aquelles situacions que poden afectar a la salut mental i emocional de les persones (estrès, angoixa, separacions, divorcis, gestió de les males notícies, defuncions, malalties, addiccions, etc…).

Per últim, cal recordar a totes les persones membres de la PG-ME que aquest nou recurs de la Fundació, reforça i complementa el circuït assistencial ja existent en totes les seves vessants, assessorament psicològic, atenció psicosocial i la intervenció clínica, que coordina la Secció de Suport Psicològic del Servei de Vigilància de la Salut de la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior. Poden posar-se en contacte amb aquest servei a través del correu següent: ssp.interior@gencat.cat