fundacio@fundaciomossos.cat

Conveni de col·laboració Fundació Mossos d'Esquadra - Hospital Sant Joan de Déu

La Fundació Mossos d’Esquadra i l’Hospital Sant Joan de Déu han signat un acord de col·laboració que es concreta en dues línies d’actuació:
  1. En la proposta i validació dels continguts del programa de xerrades de prevenció que el cos de Mossos d’Esquadra realitza entre infants i adolescents, relatives a l’àmbit de la Salut Mental Infantil i Juvenil, ciber-assetjament i seguretat a les xarxes socials i addiccions.

    Per part de l’HSJD, aquesta col·laboració es durà a terme a través de l’Escola de Salut, que farà d’enllaç amb els professionals experts de les diferents temàtiques que es tractin.

    Per part de la FME, aquesta col·laboració es durà a terme a través de l’Àrea Tècnica i de Proximitat de Seguretat Ciutadana (ATPROX) i de les Oficines de Relació amb la Comunitat (ORC).
 
  1. En consultes mèdiques de segona opinió especialitzada pels fills i filles de persones membres de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, en sospita que puguin patir o que pateixin una malaltia minoritària.

    També s’inclou als fills i filles d’aquelles persones que, com a conseqüència d’una incapacitat, han estat declarades persones jubilades de la PG-ME o que ocupin un lloc de treball de tècnic de suport no policial.

    Aquest servei serà sense cap mena de contraprestació econòmica.

La finalitat d’aquest conveni és la de fomentar el treball conjunt i elaborar continguts preventius adreçats a infants i adolescents en l’àmbit de la Salut Mental i Juvenil.