fundacio@fundaciomossos.cat

PROMOCIÓ DE LA CULTURA DE LA SEGURETAT I LA PREVENCIÓ

Des d’una perspectiva més global, aquesta Fundació s’ocuparà també de la promoció i la divulgació de la cultura de la prevenció i la seguretat. Quan parlem de cultura de la seguretat ens referim als valors, actituds, percepcions, capacitats i patrons de conducta individuals i grupals que determinen el compromís, l’estil i la professionalitat referida a la gestió del risc i a la millora de la seguretat de les persones.

Objectiu general

Fomentar la corresponsabilització del conjunt de la societat en matèria de seguretat.

Objectiu específics

1. Promoure l’organització d’esdeveniments (jornades, congressos, exposicions, publicacions, …) orientats a compartir l’experiència i el coneixement del cos en diferents àmbits de la societat per tal de contribuir a la corresponsabilització del conjunt de la societat en matèria de seguretat.

2. Afavorir la creació d’una xarxa de coneixement que promogui el civisme i la convivència i contribueixi a la gestió alternativa del conflicte.

3. Promoure i col·laborar la cultura de la seguretat i la prevenció en l’àmbit professional.

Veure els altres projectes