fundacio@fundaciomossos.cat

DIVULGACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DEL CME

En aquest àmbit d’actuació s’incorporen aquelles accions adreçades a contribuir en el manteniment i difusió de la memòria històrica per acostar a la ciutadania la seva policia.

Objectiu general

Potenciar actuacions encaminades a difondre aspectes de la memòria històrica de la PG-ME.

Objectiu específics

1. Dur a terme una recerca exhaustiva dels aspectes històrics propis del cos de Mossos d’Esquadra en base a la documentació escrita, oral, visual i patrimonial existent.
2. Impulsar la sistematització del màxim d ́informació possible per tal de crear un fons històric ric o base de dades que es pugui posar a l’abast del públic en general.
3. Encarregar-se de la divulgació i difusió de la recerca realitzada mitjançant investigacions, publicacions, premis, beques, conferències, exposi- cions, itineraris, material didàctic, etc.

4. Visibilitzar la presència de la dona en la història del cos de Mossos d’Esquadra.

Veure els altres projectes