fundacio@fundaciomossos.cat

La Fundació FC Barcelona i la Fundació Mossos d’Esquadra signen un acord de col·laboració

El conveni preveu que totes dues entitats col·laborin en projectes d’acció social en benefici d’infants i joves en situació de vulnerabilitat

La Fundació FC Barcelona i la Fundació Mossos d’Esquadra hem signat un conveni de col·laboració que permetrà que totes dues entitats treballin conjuntament en accions i projectes socials destinats a millorar la qualitat de vida i el benestar d’infants i joves vulnerables. 

A l’acte de signatura del conveni van assistir la Dra. Marta Segú, directora general de la Fundació FC Barcelona, Pere Ferrer, president del Patronat de la Fundació Mossos d’Esquadra i Anna Costa, presidenta de la comissió executiva de l’esmentada Fundació.

El conveni preveu la col·laboració de totes dues institucions en l’àmbit del programes d’educació de la Fundació FC Barcelona, que inclouen diferents projectes que cerquen la igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu d’infants i joves, amb una mirada transversal a la diversitat en totes les seves formes, incloent-hi infants amb discapacitat, persones joves sense referents adults, joves tutelats i extutelats,  nens i nenes refugiats i migrants. 

Persones mentores per a joves extutelats

Un dels primers projectes on es materialitzarà l’acord és el programa ‘Joves Futur +’, que la Fundació FC Barcelona desenvolupa conjuntament amb la Fundació “la Caixa”. Aquest programa d’inserció sociolaboral està dirigit a persones joves ex tutelades i té com a objectiu afavorir la seva inclusió a través d’un acompanyament integral i individualitzat, que faciliti una emancipació plena, perquè puguin optar a un futur amb dignitat.

Joves Futur+ vol donar resposta a moltes persones joves tutelades que, en complir la majoria d’edat, s’enfronten a dificultats per trobar feina a través de la formació en competències per la ocupabilitat i la capacitació en oficis, l’atenció psicosocial, la inserció laboral i la mentoria que ajudi el jovent a disposar de les eines necessàries per aconseguir una autonomia total, en casos en què manca el suport familiar o la xarxa social.

En aquest cas, la Fundació Mossos d’Esquadra volem promoure la incorporació de persones mentores del seu àmbit per fer de mentors i oferir acompanyament i donar suport de manera voluntària en diferents aspectes de la vida (descobriment d’aficions i cura del temps lliure, coneixement de l’entorn, ampliació de la xarxa social, millora de la llengua, etc.).

Aquest conveni de col·laboració amb la Fundació dels Mossos d’Esquadra es complementarà amb altres accions amb els el cos de Mossos d’Esquadra i el Club.