fundacio@fundaciomossos.cat

La Fundació es presenta a les oficines de relacions amb la comunitat

El passat 1 de febrer va tenir lloc al Complex Central Ègara una jornada d´actualització i formació per a les oficines de relacions amb la comunitat (ORC) del cos de mossos d´esquadra.

Aquesta jornada va estar organitzada per l’Àrea Tècnica i de Proximitat de Seguretat Ciutadana (ATPROX) i la FME va poder participar en aquesta presentació.

En primer lloc, cal dir que les ORC són les unitats responsables de teixir lligams amb els diversos actors de la societat a la qual servim. Són les unitats que disposen d’un contacte més proper amb les persones i podem dir, sense risc d’equivocar-nos, que són les unitats que detecten, treballen i estableixen estratègies amb els col·lectius més vulnerables.

La major part de la feina de les ORC, com hem dit, està enfocada cap a l´exterior.

La FME va poder exposar una mirada diferent. Una mirada cap a l’interior. Una mirada cap als nostres propis col·lectius vulnerables (orfes i òrfenes, persones jubilades, persones amb discapacitats, etc…).

A banda de la detecció de les persones vulnerables que conformen la PG-ME, la Sra. Anna Costa – Presidenta de la Comissió Executiva de la Fundació – va poder explicar altres aspectes rellevants de la FME com per exemple, el finançament, els projectes i els convenis i quin és el procés per a donar-se d’alta de la Fundació.

La intervenció va rebre una molt bona acollida per part del públic assistent. La nostra companya Inés, va ser la persona encarrregada de distribuir fulletons informatius de la Fundació.

Agraim als organitzadors i a les unitats responsables la possibilitat de poder explicar de primera ma les activitats de la FME.