fundacio@fundaciomossos.cat

Conveni amb la Fundació Catalana Síndrome de Down

La Fundació Mossos d’Esquadra i la Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD) han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de facilitar la inclusió laboral de persones en situació de discapacitat intel·lectual.

D’acord amb això, la Fundació Mossos d’Esquadra acollirà en pràctiques una persona usuària del servei d’Inclusió Laboral de la FCSD per ajudar a la difusió interna de les diferents campanyes que es duguin a terme.

La signatura del conveni va tenir lloc a la seu de la Fundació Mossos d´Esquadra, i va comptar amb la presència del President del Patronat, Sr. Pere Ferrer, la Presidenta de la Comissió Executiva, Sra. Anna Costa i per part de la FCSD, la Presidenta del Patronat, Sra. Katy Trias i la Sra. Ester Franquet, Directora Financera de la FCSD.

A l´acte va assistir a títol personal, l´Honorable Conseller d´Interior, Joan Ignasi Elena.

Pere Ferrer, president del Patronat de la Fundació Mossos d’Esquadra, ha destacat que aquest és el primer conveni que signen i que els fa especial il·lusió que sigui amb la FCSD.

Per la seva part, Katy Trias, directora general de la FCSD, ha posat de manifest la importància de la inclusió laboral de les persones en situació de discapacitat intel·lectual: “Treballar en un entorn ordinari és una mesura d’inclusió real”.

Inés Casas, persona usuària de la FCSD, serà la primera en iniciar les pràctiques a la seu de la Fundació dels Mossos d’Esquadra: “Estic molt contenta. Tinc moltes ganes de començar. Espero que les pràctiques em serveixin per trobar feina”, explica.

Mediació per garantir la inclusió laboral

El servei d’Inclusió Laboral de la FCSD va néixer l’any 1996 amb la finalitat d’oferir suport a la inclusió laboral de les persones amb síndrome de Down o altres situacions de discapacitat intel·lectual. Actualment, ofereix aquest suport a un centenar de persones contractades per empreses ordinàries i a les empreses contractants.

El suport laboral de la FCSD es basa en la mediació. És a dir, es treballa amb els companys de feina que tindrà el nou treballador i amb el nou treballador per separat, i mai posant-lo en evidència.

Aquest model ha permès incloure amb èxit en l’àmbit laboral ordinari a centenars de persones en situació de discapacitat intel·lectual.

Per concloure, dir que, la Fundació Mossos d´Esquadra es sent molt honorada d´haver signat aquest conveni amb la FCSD i poder ampliar el seu equip de treball.