fundacio@fundaciomossos.cat

FES-TE BENEFACTOR

COM A TÈCNIC/A DE SUPORT NO POLICIAL

Aportació econòmica

Opció de pagament anual o semestral
L'import es desgravable fiscalment un 80%