fundacio@fundaciomossos.cat

Seu social de la Fundació

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona, al carrer Iradier 9-11.

L’ús d’aquest espai ha estat cedit a títol precari per la Direcció General de la Policia.