fundacio@fundaciomossos.cat

FES-TE BENEFACTOR

COM A PERSONA FUNCIONÀRIA EN ACTIU

Taula d'aportacions econòmiques

Opció de pagament anual o semestral
L'import es desgravable fiscalment un 80%

Qualsevol canvi en la situació laboral del benefactor/a ( ascens escala, jubilació, pas a tècnic de suport no policial, donar-se de baixa…), cal comunicar-lo via correu- e a: tresoreria@fundaciomossos.cat