Acord de suport psicològic amb la Fundación Salud y Persona

Acord de suport psicològic amb la Fundación Salud y Persona La Fundació Mossos d´Esquadra ha signat un acord amb la Fundación Salud y Persona per tal de contribuir en la millora de la qualitat de vida dels familiars de les persones membres de la PG-ME i els jubilats i jubilades del cos. Amb aquest acord, la Fundació Mossos […]

Conveni de col·laboració Fundació Mossos d’Esquadra – Hospital Sant Joan de Déu

Conveni de col·laboració Fundació Mossos d’Esquadra – Hospital Sant Joan de Déu La Fundació Mossos d’Esquadra i l’Hospital Sant Joan de Déu han signat un acord de col·laboració que es concreta en dues línies d’actuació: En la proposta i validació dels continguts del programa de xerrades de prevenció que el cos de Mossos d’Esquadra realitza […]

Grans mossos i mosses!!

Grans mossos i mosses!! El passat dia 28 de febrer, va tenir lloc a l´Auditor de Sant Cugat del Vallès, el primer acte de reconeixement a les persones jubilades del cos de mossos d´esquadra.   El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, l’alcaldessa de Sant Cugat Mireia Ingla, el director general de la Policia, Pere Ferrer […]

L´ACSO i la Unitat de subsòl donen 210 euros a la Fundació

L´ACSO i la Unitat de subsòl donen 210 euros a la Fundació. El passat dia 22 de novembre, la Unitat de Subsòl de l´Àrea Central de Suport Operatiu de la Comissaria General de Recursos Operatius va lliurar un xec a la Fundació Mossos d´Esquadra per valor de 210 euros. Aquest import és el que es […]

La Fundació visita el grup MIFAS

A principis de novembre, la Fundació Mossos d’Esquadra va visitar el Grup MIFAS ubicat a Girona. Es tracta d’una entitat que treballa per a la inserció social i laboral de les persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial. Treballen perquè les persones que pateixen aquestes discapacitats puguin viure amb independència, en exercici dels seus drets i en plena integració social.

Conveni amb la Fundació Catalana Síndrome de Down

La Fundació Mossos d’Esquadra i la Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD) han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de facilitar la inclusió laboral de persones en situació de discapacitat intel·lectual.
D’acord amb això, la Fundació Mossos d’Esquadra acollirà en pràctiques una persona usuària del servei d’Inclusió Laboral de la FCSD per ajudar a la difusió interna de les diferents campanyes que es duguin a terme.

L’Associació d’Amics de la Policia de la Generalitat constitueix la Fundació Mossos d’Esquadra i designa el Patronat inicial

L’Associació d’Amics de la Policia de la Generalitat constitueix la Fundació Mossos d’Esquadra i designa el Patronat inicial. La Fundació es regirà per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i demés disposicions legals aplicables i també pels seus Estatuts. Les finalitats de […]

Patronat inicial de la Fundació

Patronat inicial de la Fundació El primer Patronat és el que consta en la Carta fundacional de constitució de la fundació Mossos d’Esquadra. El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.  

Seu social de la Fundació

Seu social de la Fundació El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona, al carrer Iradier 9-11. L’ús d’aquest espai ha estat cedit a títol precari per la Direcció General de la Policia.